Ugdymas

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ ugdymas organizuojamas įgyvendinant:

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis.

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią gyvenimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Paskelbus karantiną valstybiniu lygmeniu ir nutraukus ugdymo procesą įstaigoje, ugdymo procesas gali būti oganizuojamas nuotoliniu būdu, vadovaujantis Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu.

Ugdomasis procesas papildomas neformaliuoju ugdymu, integruojant programas „Ugdymas daile“ (5–7 metų amžiaus vaikams; organizuoja neformaliojo ugdymo mokytoja Irena Butkuvienė), „Ugdymas kompiuteriais“ (5–7 metų amžiaus vaikams; organizuoja neformaliojo ugdymo mokytoja Zinaida Makasejeva); vaikų muzikinį ugdymą organizuoja neformaliojo ugdymo mokytoja Jolanta Dvarvytienė.

Vaikų ugdymosi pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis 

Fizinio ugdymo užsiėmimus organizuoja Arminija Vaičiulienė.

Siekiant gerinti vaikų emocinę savijautą, padėti vaikams įgyti socialinių sunkumų įveikimo gebėjimų, įgyvendinama „Tarptautinė programa „Zipio draugai“ (priešmokyklinės grupės), Kimochi (“Snieguolė”).

PAPILDOMO UGDYMO BŪRELIAI

  • Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas (Šiaulių moksleivių namų mokytoja Jūratė Gricienė).
  • Sportinių šokių būrelis (Sportinių šokių klubo „Svingas“ vadovas Valdas Bytautas)
  • Futboliukas (Futbolo akademijos „Šiauliai“ treneriai)

Informacija apie 2020-2021 mokslo metais veiksiančius būrelius atnaujinama…

Informacija atnaujinta — 2021 gegužės 4 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2021 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti