Meniu

Ugdymas

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ ugdymas organizuojamas įgyvendinant:

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Paskelbus karantiną valstybiniu lygmeniu ir nutraukus ugdymo procesą įstaigoje, ugdymo procesas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, vadovaujantis Ugdymo proceso organizavimo nuotolinio ugdymosi tvarkos aprašu.

Vaikų meninį ugdymą organizuoja meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Jolanta Dvarvytienė ir meninio ugdymo (šokio) mokytoja Arminija Vaičiulienė.

Vaikų pasiekimai pažanga vertinami vadovaujantis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu.

Siekiant gerinti vaikų emocinę savijautą, padėti vaikams įgyti socialinių sunkumų įveikimo gebėjimų, įgyvendinama „Tarptautinė programa „Zipio draugai“ (priešmokyklinės grupės), „Kimochi“ („Pakalnutė“, „Snieguolė“).

PAPILDOMO UGDYMO BŪRELIAI

2022–2023 m. m. planuojama organizuoti:

  • Aš, mano draugas ir futbolo kamuolys“ (VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“),
  • Robotika („Robotikos akademija),
  • Sportiniai šokiai (šokių klubas „Svingas“ treneris V. Bytautas).
Informacija atnaujinta — 2023 sausio 27 | << ATGAL
Adresas: Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai Tel. (8 41) 553024 El. paštas: info@siauliuvaikyste.lt Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528393

Paieška svetainėje

Laisvos vietos : 2021 m. gimimo – 4; 2019 m. gimimo – 2; 2018 m. gimimo – 5; 2017 m. (PUG) – 4.

Draugaukime

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553024
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2023 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti