Meniu

IŠ EUROPOS (TOLIAU – ES) STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS ,,LEAN MODELIO DIEGIMAS ŠIAULIŲ M. IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“

Projekto vykdytojas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Coliukė“

Juridinio asmens kodas: 190526047

Priemonė: Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas
Prioritetas: 9 prioritetas ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

Projekto kodas: 09.2.1.-ESFA-K-728-02-0067
Tikslas – pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę ir rezultatus, taikant LEAN vadybos metodus.

LEAN vadybos sisteminis taikymas padės panaikinti esmines priežastis, kurios lemia sąlyginai žemesnius ugdytinių pasiekimus. Projekto tikslas yra ženklai pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus ir susikuriant jiems vidinę kompetenciją, kai sertifikuoti darbuotojai pasiekią tokią kvalifikaciją, kad projektui pasibaigus patys be išorinių konsultantų gali mokyti kitus darbuotojus.

Projekto metu penkiose veiklą tobulinančiose Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo (Asaichi), problemų sprendimo (PDSA) ir visų darbuotojų įtraukimo patobulinimo idėjų teikimo dėka (Kaizen Teian). Susirinkimų ir problemų kėlimo sistema (Asaichi) suteiks organizacijai gebėjimą sistemiškai, remiantis faktais, duomenis, kasdien stebėti, valdyti ir reaguoti į ugdymo kokybės problemas arba į galimybes ją tobulinti.

Tad, kai tik bus pastebėtos ugdymo spragos ar problemos, įstaiga tai sužinos iš karto ir kitų metodų pagalba galės kurti sprendimus. Darbuotojų įtraukimo metodika (Kaizen Teian) ženkliai padidina pedagogų įsitraukimą, jie supranta kodėl, kaip, kaip ir kur galima tobulinti ugdymo veiklas šalinant nuostolius ugdymo procese. Ši metodika ypatingai palankią aplinką darbuotojų kūrybingumui nukreipia į konkretų tikslą.

Tad įvaldę šia metodiką pedagogai siūlys idėjas vaikų ugdymo kokybei pagerinti, laiko švaistymui sumažinti, vaikų saugumui padidinti. Visi tie veiksmai leidžia pasiekti geresnių ugdymo rezultatų. Problemų sprendimų metodikos (PDSA) pagalba pedagogai mokomi sistemiškai ir išsamiai spręsti problemas.

Projekte pirmiausia dėmesys bus nukreiptas į ugdymo pažangos didinimo sprendimus, tad esminių problemų išsprendimas prisidės prie gerėjančių rezultatų. Projekto pareiškėjai tiki, kad LEAN vadybos metodologija gali ženkliai pagerinti ugdytinių pasiekimus, nes yra puikių pavyzdžių užsienio šalyse.

Projekte dalyvauja 5 Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bangelė“ Šiaulių lopšelis-darželis ,,Coliukė“, Šiaulių lopšelis-darželis ,,Dainelė“, Šiaulių lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai“, Šiaulių lopšelis-darželis ,,Vaikystė“ .

Paraiškoje nurodyta projekto vertė: 117 380,33 Eur
Projektui skiriamos ES fondų lėšos:  115 032,72 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-10-08
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-10-08

Adresas: Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai Tel. (8 41) 553024 El. paštas: info@siauliuvaikyste.lt Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528393

Paieška svetainėje

Laisvos vietos

Laisvos vietos nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.: 2021 m. gimimo vaikams - 11, 2018 m. (PUG) - 4.  

Draugaukime

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553024
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2024 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti