Meniu

Kokybės vadybos sistema

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ 13 punkte nurodoma: „Siekiama, kad kiekvienoje viešojo sektoriaus įstaigoje būtų įdiegta ne mažiau kaip viena kokybės vadybos sistema (ISO 9000 serijos standartai, LEAN organizacija, Bendrasis vertinimo modelis, Subalansuotų rodiklių metodas, Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis ar kita)“.

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“ 2021 m. liepos – 2022 gegužės mėn. dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamame projekte ,,LEAN modelio diegimas Šiaulių m. ikimokyklinėse įstaigose“, kurio tikslas – pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus ir susikuriant jiems vidinę kompetenciją, kai sertifikuoti darbuotojai pasiekia tokią kvalifikaciją, kad projektui pasibaigus patys be išorinių konsultantų gali mokyti kitus darbuotojus.

Projekto metu penkiose veiklą tobulinančiose Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose (Šiaulių lopšeliuose-darželiuose ,,Bangelė“, ,,Coliukė“, ,,Dainelė“, ,,Trys nykštukai“, ,,Vaikystė“) buvo diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo (Asaichi), problemų sprendimo (PDSA) ir visų darbuotojų įtraukimo patobulinimo idėjų teikimo (Kaizen Teian).

Mokymų metu įgytos žinios ir praktinė patirtis naudojama siekiant įstaigos veiklos kokybės gerinimo (naudojama idėjų generavimo ir įgyvendinimo dėžutė, organizuojami teminiai veiklos aptarimo susirinkimai, matuojami rezultatai).

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490 patvirtintas „Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas“. Siekiant tinkamo jo taikymo, atliktas pilotinis Bendrojo vertinimo modelio (BVM) išbandymas, kuriame dalyvavo ir Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ atstovai.

Pilotinio BVM išbandymo metu (2023 m. kovo – 2023 m. birželio mėn.) išryškėjo nevienodas Šiaulių miesto švietimo įstaigų, steigėjo atstovų kokybės vadybos sistemos suvokimas, vyraujanti orientacija į operatyvinius rodiklius, nepakankamai atsižvelgiant į švietimo sistemos ir sprendimų poveikio kompleksiškumą.

Apibendrinus praktines įsivertinimo patirtis, buvo nuspręsta parengti BVM diegimo rekomendacijas, skirtas visoms miesto ugdymo įstaigoms. Rekomendacijos dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose pristatytos 2023-08-29.

Vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-454, 29.10 punktu, Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-24 įsakymu Nr. A-490, Rekomendacijomis dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, patvirtintomis 2023-08-29 ir atsižvelgiant į Pedagogų tarybos posėdžio 2023-08-30 pritarimą Nr. PT-2, aplinkos darbuotojų susirinkimo 2023-08-31 pritarimą Nr. 5, 2023 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktoriaus įsakymu Nr. V-76 (1.7) sudaryta Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

Pirmininkė – Reda Ponelienė, direktorė.

Nariai:

  • Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Gerda Gusevė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Sigita Jaugaitė, logopedė;
  • Mindaugas Juknys, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas;
  • Rita Lukoševičienė, vyr virėja;
  • Renata Saudargienė, raštinės administratorė;
  • Jekaterina Surantienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Edita Šereivienė, mokytojo padėjėja švietimo pagalbai;
  • Liudmila Zaiceva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Planuojama iki 2024 m. vasario 29 d. atlikti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu ir iki 2024 m. kovo 29 d. parengti veiklos tobulinimo planą.

Veiklos kokybės tobulinimo planas 2024

Informacija atnaujinta — 2024 balandžio 12 | << ATGAL
Adresas: Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai Tel. (8 41) 553024 El. paštas: info@siauliuvaikyste.lt Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528393

Paieška svetainėje

Laisvos vietos

Laisvos vietos nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.: 2021 m. gimimo vaikams - 11, 2018 m. (PUG) - 4.  

Draugaukime

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553024
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2024 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti