Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ TARYBA

Pirmininkas – Imantas Jankauskas (tėvų atstovas).
Sekretorė – Liudmila Zaiceva, priešmokyklinio ugdymo pedagogė (pedagogų atstovė).
Nariai:
Virginija Ankudinova (tėvų atstovė),
Marius Būda (tėvų atstovas),
Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė (pedagogų atstovė),
Renata Saudargienė, raštinės (archyvo) vedėja (darbuotojų atstovė),
Violeta Kazbarienė (tėvų atstovė),
Egidijus Luščikas (tėvų atstovas),
Lina Lušienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (socialinis partneris),
Zinaida Makasejeva, vyr. auklėtoja (pedagogų atstovė),
Rima Matulevičiūtė, Šiaulių miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja (bendruomenės atstovė),
Edita Šereivienė (tėvų atstovė).

Tarybos sudėtis patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-95

PEDAGOGŲ TARYBA 2020–2021 M. M.

Pirmininkė – direktorė Reda Ponelienė
Nariai: Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Audronė Bačauskienė, auklėtoja;
Stefanija Bagvilienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Irena Butkuvienė, auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
Renata Čečkauskienė, auklėtoja;
Aušra Dauskurdienė, auklėtoja;
Jolanta Dvarvytienė, meninio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Jurgita Gricienė, auklėtoja;
Sigita Jaugaitė, logopedė;
Zinaida Makasejeva, auklėtoja; neformaliojo ugdymo mokytoja;
Auksė Matulienė, auklėtoja;
Vilma Mikalčienė, auklėtoja;
Raminta Ramanauskienė, auklėtoja;
Aistė Stakutienė, soc. pedagogė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Jekaterina Surantienė, auklėtoja;
Jolanta Trumpienė, auklėtoja;
Arminija Vaičiulienė, auklėtoja;
Saida Vileikienė, auklėtoja;
Liudmila Zaiceva, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Pedagogų tarybos sudėtis patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-71.

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI 2020–2021 M. M.

Grupė „Jurginas“
Pirmininkė – Roberta Rupšienė.
Nariai: Loreta Balčiūnienė,
Violeta Kazbarienė,
Erika Šimkienė.

Grupė „Ramunė“
Pirmininkė – Irma Alunderienė.
Nariai: Indrė Plačinskė,
Lina Ušackienė.

Grupė „Tulpė“
Pirmininkė – Brigita Ramanauskienė.
Nariai: Simona Biknevičienė,
Jurgita Gricienė,
Vaida Zelmikienė.

Grupė „Rūtelė“
Pirmininkė – Edita Sakalienė.
Nariai: Anelija Bajorūnienė,
Greta Šukytė.

Grupė „Saulutė“
Pirmininkė – Irma Glincerienė.
Nariai: Eglė Norvilienė,
Agnė Steponaitienė.

Grupė „Medetka“
Pirmininkė – Loreta Balčiūnienė.
Nariai: Birutė Kaušienė,
Airida Motiejauskienė.

Grupė „Aguona“
Pirmininkė – Edita Šereivienė.
Nariai: Rismantė Andruškienė,
Auksė Buivydaitė.

Grupė ,,Našlaitė“
Pirmininkė – Laima Ramšienė.
Nariai: Marius Būda,
Asta Stanevičiūtė,
Indrė Tomkutė.

Grupė „Pakalnutė“
Pirmininkė – Edita Sakalienė.
Nariai: Gintarė Eidukaitė,
Edita Šereivienė.

Grupė „Snieguolė“
Pirmininkė – Virginija Ankudinova.
Nariai: Inga Sipavičienė
Sandra Maziliauskienė

Informacija atnaujinta — 2021 vasario 19 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2021 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti