Pareigybių aprašymai

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui

Raštinės (archyvo) vedėjo

Auklėtojo

Auklėtojo padėjėjo

Auklėtojo dirbančio salėje

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo

Socialinio pedagogo

Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojo

Neformaliojo ugdymo (muzikos) mokytojo

Neformaliojo ugdymo (kompiuteriu) mokytojas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto

Logopedo 

Vyr. virėjo

Virėjo

Maitinimo organizatoriaus

Pagalbinio virtuvės darbininko

Ūkio dalies vedėjo

Kiemsargio

Valytojo

Darbininko

Informacija atnaujinta — 2021 sausio 11 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2021 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti