Meniu

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė; Sigita Jaugaitė, logopedė; Gitana Grunskienė, logopedė; Liudmila Zaiceva, vyr. auklėtoja; Monika Jurgauskaitė, socialinė pedagogė; Ineta Sausdravaitė, visuomenės sveikatos specialistė; Sekretorė – Renata Saudargienė, raštinės-archyvo vedėja.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Stefanija Bagvilienė, vyr. auklėtoja; Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė; Indrė Kvietkienė, vyr. auklėtoja; Jolanta Trumpienė, vyr. auklėtoja; Liudmila Zaiceva, vyr. auklėtoja; Orinta Tamutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Stefanija Bagvilienė, vyr. auklėtoja.

Koordinatorė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Aušra Dauskurdienė, Audronė Bačauskienė, Irena Butkuvienė, Jolanta Dvarvytienė, Jurgita Gricienė, Sigita Jaugaitė, Gitana Grunskienė, Monika Jurgauskaitė, Greta Navickienė, Zinaida Makasejeva, Indrė Kvietkienė, Raminta Ramanauskienė, Jekaterina Surantienė, Jolanta Trumpienė, Arminija Vaičiulienė, Saida Vileikienė, Liudmila Zaiceva.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė; Sigita Jaugaitė, logopedė; Zinaida Makasejeva, viešųjų pirkimų organizatorė; Renata Saudargienė, raštinės (archyvo) vedėja; Jekaterina Surantienė, vyr. auklėtoja.

ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Koordinatorė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai: Irena Butkuvienė, vyr. auklėtoja; Jurgita Gricienė, vyr. auklėtoja; Jekaterina Surantienė, vyr. auklėtoja.

 

Informacija atnaujinta — 2021 rugsėjo 20 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2021 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti