Meniu

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė; Sigita Jaugaitė, logopedė; Gitana Grunskienė, logopedė; Liudmila Zaiceva, vyr. auklėtoja; Monika Jurgauskaitė, socialinė pedagogė; Ineta Sausdravaitė, visuomenės sveikatos specialistė; Sekretorė – Renata Saudargienė, raštinės-archyvo vedėja.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Stefanija Bagvilienė, vyr. auklėtoja; Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė; Indrė Kvietkienė, vyr. auklėtoja; Jolanta Trumpienė, vyr. auklėtoja; Liudmila Zaiceva, vyr. auklėtoja; Orinta Tamutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Stefanija Bagvilienė, vyr. auklėtoja.

Koordinatorė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Aušra Dauskurdienė, Audronė Bačauskienė, Irena Butkuvienė, Jolanta Dvarvytienė, Jurgita Gricienė, Sigita Jaugaitė, Gitana Grunskienė, Monika Jurgauskaitė, Greta Navickienė, Zinaida Makasejeva, Indrė Kvietkienė, Raminta Ramanauskienė, Jekaterina Surantienė, Jolanta Trumpienė, Arminija Vaičiulienė, Saida Vileikienė, Liudmila Zaiceva, Santa Stankutė.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė; Sigita Jaugaitė, logopedė; Zinaida Makasejeva, viešųjų pirkimų organizatorė; Renata Saudargienė, raštinės (archyvo) vedėja; Jekaterina Surantienė, vyr. auklėtoja.

ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Koordinatorė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai: Irena Butkuvienė, vyr. auklėtoja; Jurgita Gricienė, vyr. auklėtoja; Jekaterina Surantienė, vyr. auklėtoja.

Darnios mokyklos darbo grupė

Koordinatorė – Reda Ponelienė, direktorė;

Nariai: Raimonda Gečienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Aušra Dauskurdienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė; Indrė Kvietkienė, vyr. auklėtoja; Jekaterina Surantienė, vyr. auklėtoja; Liudmila Zaiceva, vyr. auklėtoja; Imantas Jankauskas, įstaigos tarybos pirmininkas, tėvų atstovas; Violeta Kazbarienė, įstaigos tarybos narė, tėvų atstovė; Edita Šereivienė, įstaigos tarybos narė, tėvų atstovė; Rita Lukoševičienė, vyr. virėja.

STEAM darbo grupė

Koordinatorė – Reda Ponelienė, direktorė.

Nariai: Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė; Liudmila Zaiceva, vyr. auklėtoja; Stefanija Bagvilienė, vyr. auklėtoja, Saida Vileikienė, auklėtoja; Santa Stankutė, auklėtoja.

Sveikos ir aktyvios mokyklos darbo grupė

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Jurgita Gricienė, vyr. auklėtoja; Arminija Vaičiulienė, auklėtoja, dirbanti salėje, Monika Jurgauskaitė, socialinė pedagogė; Sigita Jaugaitė, logopedė; Ineta Sausdravaitė, visuomenės sveikatos specialistė.

Informacija atnaujinta — 2022 sausio 3 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553024
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2022 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti