Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė, Sigita Jaugaitė, logopedė, Vilma Mikalčienė, vyr. auklėtoja, Aistė Stakutienė, socialinė pedagogė, Ineta Sausdravaitė, visuomenės sveikatos specialistė, Sekretorė – Renata Saudargienė, raštinės-archyvo vedėja.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Stefanija Bagvilienė, vyr. auklėtoja; Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė; Vilma Mikalčienė, vyr. auklėtoja; Jolanta Trumpienė, vyr. auklėtoja; Liudmila Zaiceva, vyr. auklėtoja; Rasa Biknienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Stefanija Bagvilienė, vyr. auklėtoja.

Koordinatorė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Audronė Bačauskienė, Natalia Borovik, Irena Butkuvienė, Renata Čečkauskienė, Jolanta Dvarvytienė, Jurgita Gricienė, Sigita Jaugaitė, Zinaida Makasejeva, Auksė Matulienė, Vilma Mikalčienė, Raminta Ramanauskienė, Aistė Stakutienė, Jekaterina Surantienė, Jolanta Trumpienė, Arminija Vaičiulienė, Saida Vileikienė, Liudmila Zaiceva.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Aušra Dauskurdienė, auklėtoja metodininkė; Sigita Jaugaitė, logopedė, Zinaida Makasejeva, viešųjų pirkimų organizatorė, Renata Saudargienė, raštinės (archyvo) vedėja, Jekaterina Surantienė, vyr. auklėtoja.

ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Koordinatorė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai: Irena Butkuvienė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja, Jurgita Gricienė, vyr. auklėtoja, Vilma Mikalčienė, vyr. auklėtoja, Jekaterina Surantienė, auklėtoja.

Informacija atnaujinta — 2021 kovo 17 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2021 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti