Tarptautinis eTwinning projektas „STEAM autumn“ (STEAM ruduo)

Lopšelio-darželio „Vaikystė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė L. Zaiceva iniciavo tarptautinį eTwinning projektą „Steam autumn“ (Steam ruduo). Prie projekto prisijungė mūsų įstaigos pedagogai, grupės „Snieguolė“, „Našlaitė“, „Rūtelė“, „Pakalnutė“ ir 5 Europos šalys: Bulgarija, Turkija, Rumunija, Italija, Lietuva.

Tarptautinio projekto trukmė: 2020 m. rugsėjis – gruodis. Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, kuriuos kviečiame į smagią mokymosi kelionę, konstruojant, tyrinėjant, kuriant, eksperimentuojant ir žaidžiant. Vaikų ugdymą pedagogai organizuos įvairiose aplinkose, kuriose galima tyrinėti, žaisti, judėti ir vis kitaip patirti aplinkinį pasaulį, pajausti savo galimybes.

Organizuotose STEAM veiklose bus skatinama vaikų smalsumas, motyvacija kurti, bendradarbiavimas, priežasties ir pasekmės ryšių įžvalga, aplinkosaugos, kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžiai, kūrybiškumo ugdymas.

Projekto uždaviniai:

  • Ugdytiniai plėtos pažintinę, komunikavimo, meninę, socialinę kompetencijas.
  • Gerins pasiekimus aplinkos pažinimo, problemų sprendimo, skaičiavimo ir matavimo, tyrinėjimų, kūrybiškumo srityse.
  • Vaikai ir mokytojai susipažins su informacinėmis technologijomis.
  • Projekto partneriai dalinsis gerąja darbo patirtimi, būdais ir priemonėmis ugdymo turinio paįvairinimui, veiklų idėjomis grupėje, už mokyklos ribų.
  • Susiras draugų Europos šalyse.

Paieška svetainėje

Draugaukime

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
2020 m. balandžio 16 d. Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimu Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ pavadinimas pakeistas į Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“.

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2020 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti