Meniu

Projektas „PASAKŲ SKAITYMAS KITAIP“

Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ logopedė Gitana, ikimokyklinio ugdymo pedagogės Indrė ir Jekaterina organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų projektą „Pasakų skaitymas kitaip“, skirtą paminėti tarptautinę vaikiškos knygos dieną.

Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas, pritaikant netradicines skaitymo erdves bei atliekant perskaitytų/išklausytų/atpasakotų pasakų analizę. Projektas vyko 2022 m. kovo 1-25 d.

Projekte dalyvavo 45 ikimokyklinės ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos (Šiaulių, Joniškio, Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Panevėžio, Radviliškio, Rokiškio, Šilalės, Tauragės, Telšių, Varėnos, Vilniaus).

Projektą įgyvendino 67 pedagogai, iš jų 9 logopedai, 2 spec. pedagogai, 1 soc. pedagogas. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai projekto metu pasirinko pasakas ir kartu su ugdytiniais jas skaitė. Skaitymui ar klausymui ieškojo netradicinių erdvių ir metodų. Pasirinktas pasakas aptarė su ugdytiniais, mokė nuosekliai jas atpasakoti, atkurti įvykių seką, apibūdinti veikėjus ir atkartoti jų veiksmus.

Sukurtoje elektroninėje knygoje rasite visų projekto „Pasakų skaitymas kitaip“ įgyvendintas veiklas, idėjas. Dėkojame visiems už pasidalintą patirtį. Knygų skaitymas ir jų nauda ugdymo(si) procese – viena iš svarbiausių vertybių. Knygos nekalbėdamos geba išmokyti kalbėtis, praplėsti akiratį, nuraminti, paguosti, suteikti vilties, įkvėpti kurti, paskatina siekti neįtikėčiausių dalykų!

Nuoroda į el. knygą

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553024
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2022 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti