Meniu

Konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 3″

2021 m. lapkričio 12 d. vyko tęstinė respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Žaidimas ugdymu , ugdymas žaidimu – 3″, kurią organizavo Šiaulių lopšeliai-darželiai „Trys nykštukai“ ir „Vaikystė“. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei šimtas dalyvių iš visos Lietuvos.

Konferencijoje gerąja patirtimi dalijosi ir pranešimus skaitė mūsų įstaigos pedagogės: L. Zaiceva „Kūrybiniai inžineriniai žaidimai“, J. Gricienė „Žaidimas – vaiko asmenybės ūgties stebėjimo metodas“, S. Vileikienė „Kalbinių gebėjimų ugdymas per žaidybinę veiklą“.

Pirmąją konferencijos dalį pradėjo R. Ponelienė ir D. Dargienė, aptarusios dalijimosi kultūros svarbą pedagogų darbe (pranešimas „Dalijimasis gerąja patirtimi – sėkmingo ugdymo prielaida“).

Vaikų psichologė-praktikė Ieva Balvočiūtė pristatė pranešimą „Ikimokyklinukas. Iššūkiai ir galimybės“ ir kvietė konferencijos dalyvius išsakyti profesinėje veikloje kylančius sunkumus, kartu ieškoti sprendimų.

Šiaulių jaunųjų technikų centro direktorius, edukatorius, LEGO Serious play ir Design Sprint metodikų sertifikuotas fasilitatorius Roman Šarpanov apžvelgė šiuolaikinių vaikų ugdymui aktualias metodikas ir priemones, papildančias ugdymo galimybes pranešime „Mokymasis per skaitmeninius žaidimus“.

Pirmąją konferencijos dalį užbaigė Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ pedagogės, metodinių leidinių autorės E. Galkauskienė ir E. Matienė, kvietusios kartu ieškoti atsakymo į klausimą „Kaip sudominti Alfa kartos vaiką?“.

Antrojoje konferencijos dalyje pristatyta 30 žodinių ir vaizdinių pranešimų pagal konferencijos problemines sritis „Žaidimas kaip ugdymo(si) ir vaiko pasiekimų vertinimo metodas“, „Inovatyvios ugdymo(si) per žaidimą formos“, „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas(is) per žaidimą“, „Žaidimų taikymas švietimo pagalbos specialistų veikloje“, „Vaiko sveikatos ugdymas(is) žaidimų pagalba“.

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2021 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti