Meniu

Konferencija „Šiuolaikiniai vaikai – ateities visuomenė“

2022 m. lapkričio 4 d. vyko III respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė″, kurią organizavo Šiaulių lopšeliai-darželiai „Trys nykštukai“ ir „Vaikystė“.

Konferencijos dalyvius sveikino Šiaulių m. savivaldybės mero pavaduotojas E. Elijošius, Švietimo skyriaus vedėja E. Minkuvienė, kurie akcentavo renginio aktualumą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) reikšmingumą.

Konferencijoje dalyvavo šimtas dalyvių iš Lietuvos. Konferencijoje pristatyti 37 žodiniai ir stendiniai pranešimai. Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė R. Ponelienė skaitė pranešimą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas: reikalavimų ir lūkesčių (ne)dermė“ ir kvietė diskutuoti apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimui keliamus reikalavimus ir pačių pedagogų lūkesčius.

Mūsų įstaigos pedagogai taip pat dalijosi gerąja patirtimi: ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aušra Dauskurdienė parengė ir pristatė pranešimą „Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo tęstinumas ikimokyklinėje grupėje“, stendinius pranešimus parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raminta Ramanauskienė „Mažos rankytė – dideli atradimai“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Arminija Vaičiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Gečienė „Aktyvus – sveikas ir laimingas vaikas“.

Konferencijos organizatoriai dėkoja pranešėjams už dalijimąsi gerąja patirtimi, dalyviams už mokymosi visą gyvenimą idėjos palaikymą ir pozityvios atmosferos kūrimą.

Adresas: Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai Tel. (8 41) 553024 El. paštas: info@siauliuvaikyste.lt Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528393

Paieška svetainėje

Laisvos vietos nuo 2022 m. lapkričio 1 d.: 2019 m. – 1 vieta. 2017 m. – 1 vieta. 2016 m. – 1 vieta.

Draugaukime

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553024
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2022 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti