INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS) DĖL UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1874 „Dėl Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo“ pakeitimo“ vaikų, kurių priežiūrą namuose užtikrina tėvai (įtėviai, globėjai), ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Lopšelyje darželyje „Vaikystė” nuotolinis ugdymas organizuojamas taip:

Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ dalyje „Planai”, „Trumpalaikis ugdomosios veiklos planavimas integruojant nuotolinį ugdymą” ir uždaroje tėvų grupėje socialiniame tinklalapyje „Facebook”, pedagogai patalpins rekomenduojamą / privalomą (priešmokyklinio amžiaus vaikams) ugdomosios veiklos užduočių paketą savaitei (užduotis, skaitmeninių ugdymo(si) priemonių nuorodas ir kitą, su vaikų ugdymu(si) susijusią informaciją).

Grupių auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos vaikui specialistai teiks nuotolines konsultacijas ugdytinių tėvams telefonu, ir /ar el. paštu, uždaroje tėvų grupėje socialiniame tinklalapyje „Facebook“ ar per „Messenger“ programos asmenines žinutes.

Pagalbos vaikui specialistai (logopedas, socialinis pedagogas) elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ dalyje „Vidinės žinutės” ar el. paštu patalpins SUP vaikų tėvams rekomenduojamas individualias užduotis, kalbos, kalbėjimo, socialinių, emocinių gebėjimų ugdymui.

Mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai, todėl kiekvienos grupės pedagogai, pagalbos vaikui specialistai bent kartą per savaitę organizuos vaizdo susitikimus per Zoom ir/ar Messenger programos vaizdo skambučius temos apibendrinimui, supažindinimui, užduočių pristatymui, savirefleksijai. Tikimės, jog atlikę užduotis, darbelių, užduotėlių nuotraukas atsiųsite pedagogams į uždaras socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyros grupes. Primename, jog ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomosios veiklos užduočių atlikimas yra tik rekomendacija. Labai tikimės Jūsų geranoriškumo ir abipusio bendradarbiavimo, kad vaikams šis periodas būtų smagus, įdomus ir prasmingas.

Kilus klausimams visada galite kreiptis į:

  • grupių pedagogus,
  • pagalbos vaikui specialistus: logopedė Sigita Jaugaitė (sigita.jaugaite@gmail.com, dirba kiekvieną dieną 8.00-13.30); logopedė Gitana Grunskienė (ggitana73@gmail.com, dirba pirmadienį – ketvirtadienį 14.00-17.00); soc. pedagogė Gintarė Janūnaitė (gintarejanunaite@gmail.com,  dirba pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 8.00-14.00)
  • direktoriaus pavaduotoją ugdymui Raimondą Gečienę (geciene.raimonda@gmail.com)

Paieška svetainėje

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. turime 4 laisvas vietas vaikams, gimusiems 2018 m.

Draugaukime

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
2020 m. balandžio 16 d. Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimu Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ pavadinimas pakeistas į Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“.

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2021 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti