Etwinning projektai: „Matematikos šalyje“ ir „Mes – pasaulio tyrinėtojai“

Šiaulių lopšelyje – darželyje „Vaikystė“ 2021 m. vasario – kovo mėnesiais yra įgyvendinami eTwinning projektai „Matematikos šalyje“ ir „Mes – pasaulio tyrinėtojai“, kuriuose dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupės „Snieguolė“ ugdytiniai su pedagoge Liudmila Zaiceva.

Projekto „Matematikos šalyje“ metu vaikai įtvirtino matematines formų, dydžių, sekos, apimties, atstumo sąvokas, programavo edukacinę bitutę – robotą, žaidė interaktyvius žaidimus, dalyvavo kahoot viktorinose, ugdėsi bendruomeniškumą, gebėjimą sieti matematiką su realiu pasauliu, įsivertinti, bendrauti.

Įgyvendinant projekto veiklas priešmokyklinukai stiprino skaičiavimo ir matavimo kompetenciją: mokėsi skaičiuoti, grupuoti, rūšiuoti, lyginti, matuoti, analizuoti, ieškoti sekos pavyzdžių, tyrinėti, lyginti, kurti įvairias plokštumos ir erdvines figūras.

Projekto „Mes – pasaulio tyrinėtojai“ metu vaikai stiprino pažinimo kompetenciją: grupės aplinkoje ugdytiniai tyrinėjo, konstravo, eksperimentavo su įvairiomis medžiagomis, stebėjo, tyrinėjo lauko aplinką, ieškojo informacijos enciklopedijose, įtvirtino spalvų, geometrinių figūrų, daiktų dydžių, erdvinio išsidėstymo žinias, taikant IT technologijas: edukacinę bitutę – robotą, šviesos stalą, Smart interaktyvią lentą, planšetinius kompiuterius.

Etwinning projektai papildė ugdytinių ugdymosi procesą, suteikė vaikams naujų žinių, patirčių, ugdė kūrybiškumą, vaizduotę, kritinį mąstymą, pastabumą, mokymosi motyvaciją.

Paieška svetainėje

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. turime 4 laisvas vietas vaikams, gimusiems 2018 m.

Draugaukime

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas
2020 m. balandžio 16 d. Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimu Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ pavadinimas pakeistas į Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“.

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2021 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti