Meniu

Dėl ugdymo organizavimo karantino metu

Gerb. tėveliai,

informuojame, kad Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų lankomumas vasario 10 d. miesto lygmeniu yra pasiekęs 50 proc.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A-1498

„Dėl ugdymo organizavimo karantino metu“ 1.1. papunkčiu „Švietimo įstaigų lankomumui Šiaulių miesto lygmeniu pasiekus 50 proc., vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymą organizuoti įstaigose tik tais atvejais, kai tėvai (įtėviai, globėjai) yra specializuotų tarnybų darbuotojai (medicinos sektoriaus darbuotojai, policijos pareigūnai, kariai, ugniagesiai) arba yra švietimo įstaigai pateikę darbdavio pažymą dėl būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Vaikų, kurių priežiūrą namuose užtikrina tėvai (įtėviai, globėjai), ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu“.

Atsižvelgiant į esamą situaciją, prašome vaikų tėvų (įtėvių, globėjų), kurie pageidauja lankyti įstaigą karantino laikotarpiu, pateikti pažymas iš darbovietės dėl būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

Pažymas pateikite grupių auklėtojoms iki 2021-02-12 darbo dienos pabaigos.

Nuoroda į dokumentą.

Ačiū už Jūsų supratingumą ir susitelkimą šiuo laikotarpiu.

Pagarbiai
Reda Ponelienė
Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. info@siauliuvaikyste.lt

2021 © Šiaulių l-d „Vaikytė“
Uždaryti